It is necessary to activate JavaScript to navigate this site.

Grant CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054     1.1.2020 - 31.12.2022
Grantor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Matematický ústav AV ČR usiluje o HR Award - zavedení profesionálního řízení lidských zdrojů

Matematický ústav je přední českou věřejnou organizací, kterých posláním je vědecký výzkum v oblastech matematiky a jejích aplikací. Pro posílení jeho konkurenceschopnosti v mezinárodním kontextu je klíčové uvést dosavadní strategii řízení a rozvoje lidských zdrojů do souladu s Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky, a tím umožnit získání ocenění HR Award. Pro ústav jde o mimořádnou příležitost, jak zkvalitnit a zprofesionalizovat péči o lidské zdroje, které jsou alfou a omegou jeho úspěchu.


Tento projekt je podpořen z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_18_054 pro Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II v prioritní ose 2 OP, reg. č.  CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014664.


 Main investigator:

Rozložník Miroslav

 Participating institutions:

Institute of Mathematics, Czech Academy of Sciences