It is necessary to activate JavaScript to navigate this site.

Grant CNRS - F-13-14-01     1.1.2013 - 31.12.2014
Grantor: Czech Academy of Sciences/CNRS France

Analyse mathématique et numérique de problčmes de contact pour des matériaux ŕ mémoire

Účastníci projektu hodlají soustředit kapacity výzkumných pracovníků Institutu Camille Jordana v Lyonu a Matematického ústavu AV ČR v Praze při vývoji matematických a numerických metod kvalitativního a kvantitativního popisu nevratných procesů v materiálech s pamětí. Přesněji řečeno, jde o porovnání různých přístupů k popisu disipativních systémů, které nejsou v rovnovážném stavu, jako jsou například energetická metoda, metoda (kvazi-)variačních nerovnic a metoda hysterezních operátorů. Cílem projektu je nalézt a následně využít syntézy těchto přístupů pro formulaci a řešení nových úloh v teorii nevratných dějů. Kromě toho budou vyvíjeny numerické metody řešení těchto úloh, které mohou napomoci k pochopení příčiny vzniku nejednoznačnosti řešení.

 Main investigator:

Krejčí Pavel

 Participating institutions:

Institute of Mathematics, Czech Academy of Sciences
Institut Camille Jordan, UMR 5208 du CNRS, Lyon