It is necessary to activate JavaScript to navigate this site.

Grant CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018     1.9.2017 - 30.9.2022
Grantor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Doktorská škola pro vzdělávání v oblasti matematických metod a nástrojů v HPC

Hlavním cílem projektu je ustavení Doktorské školy pro vzdělávání v oblasti matematických metod a nástrojů v HPC integrující doktorská studia MFF UK v Praze, MÚ AV ČR a NSC IT4Innovations VŠB-TUO a navazující na jejich širší spolupráci v oblasti výzkumné. Součástí projektu je modernizace a internacionalizace jednoho doktorských programů školy (Výpočetní vědy, VŠB-TUO) a vytvoření programu double degree. Projekt navazuje na související projekt ERDF Vzdělávací tréninkové centrum IT4Innovations.

  IM leader :

Vejchodský Tomáš

  Main investigator:

Kalus  René

 IM team members:  
Kubiś Beata
Rozložník Miroslav
 Participating institutions:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Coordinator
Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences
Faculty of Mathematics and Physics Charles University