It is necessary to activate JavaScript to navigate this site.

Archiv vědeckých oddělení

Kabinet Pro Didaktiku Matematiky  ( Dm)
Měnící se požadavky na znalosti žáků základních škol a jejich přípravu pro život ve společnosti založené na stále rostoucí výměně informací kladou také zásadní otázky přístupu ke vzdělávání v matematice a profesního rozvoje učitelů. Je důležité, aby zůstala zachována podstata předmětu nikoli jako nesourodého souboru receptů pro řešení jakýchsi uměle vytvořených úloh, nýbrž jako metoda popisu reálného světa, která umožňuje pochopit řád věcí. Malá skupina didaktiků v Matematickém ústavu se těmto otázkám věnuje a spolupracuje přitom se skupinami odborníků na univerzitách v České republice a v zahraničí i s učiteli na základních školách.