It is necessary to activate JavaScript to navigate this site.

Popularizace matematiky
Pracovníci Matematického ústavu pořádají každoročně v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR a Dnů otevřených dveří MÚ AV ČR řadu přednášek, seminářů a exkurzí pro studenty a širokou veřejnost. Na řadě dalších akcí spolupracují s Jednotou českých matematiků a fyziků a s Českou matematickou společností. Jako autoři a překladatelé se podílejí na vydávání časopisů a knih popularizujících matematiku.

Pedagogická činnost
Pracovníci Matematického ústavu se podílejí na výuce matematiky na vysokých školách řadou přednáškových kurzů, seminářů a cvičení a vedením diplomových a doktorských prací. Kabinet didaktiky matematiky se zabývá teoretickými a praktickými otázkami výuky matematiky na základních školách.