It is necessary to activate JavaScript to navigate this site.

Základní dokumenty

  Zřizovací listina  

Zřizovací listina       

  Organizační řád a organizační schema  

      

  Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích  

Zákon o v.v.i.       

  Zákon č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky  

Úplné znění zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 220/2000 Sb. a zákonem č. 342/2005 Sb.

Zákon o AV ČR       

  Stanovy AV ČR  

Stanovy AV ČR       

  Kariérní řád vysokoškolsky vzdělaných pracovníků AV ČR  

Kariérní řád AV ČR       

  Etický kodex výzkumných pracovníků v Akademii věd České republiky  

Etický kodex AV ČR