It is necessary to activate JavaScript to navigate this site.

Aktuality

2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011   

Logic Colloquium 2019

Logic Colloquium 2019 – European Summer Meeting of the Association for Symbolic Logic will be held during August 11th–16th 2019 in Prague. Logic Colloquia are a series of international conferences focused on logic, taking place annually in Europe under the governance of the Association for Symbolic Logic. Logic Colloquium 2019 is jointly organized by the Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences, Faculty of Arts and Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, and the Faculty of Information Technology, Czech Technical University in Prague. The conference will take place in the lecture halls of the Faculty of Architecture, Czech Technical University in Prague, Thákurova 9, Praha 6.
The meeting will commence with a public plenary lecture of Hannes Leitgeb (Munich Center for Mathematical Philosophy) on Sunday August 11th at 6 PM. A welcome drink will be served one hour before the lecture.
The conference is partially sponsored by the RSJ Foundation.


  Hannes Leitgeb: Public Plenary Lecture – abstract

Workshop in occasion of 70th birthday of professor Jiří Neustupa

The workshop takes place on Tuesday, 23th April 2019 in the main lecture room of Institute of Mathematics, CAS.

  Programme

Výběrové řízení na funkci ředitele MÚ AV ČR | Selection procedure for the position of the director of the IM CAS

Rada Matematického ústavu AV ČR vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště pro funkční období od 1. 5. 2019  do 30. 4. 2024.
Požadavky:

 • svéprávnost,
 • bezúhonnost podle § 17 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění,
 • vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědeckopedagogická kvalifikace v oboru matematika,
 • významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti,
 • organizační schopnosti a zkušenosti,
 • aktivní znalost anglického jazyka, další jazykové znalosti výhodou,
 • morální bezúhonnost,
 • splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., (tzv. lustrační zákon).
Přihlášky se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe, sezna­mem hlavních vědeckých prací, představou o řízení a rozvoji pracoviště, výpisem z Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce a čestným prohlášením o bezúhonnosti podle § 17 odst. 4 písm. c) zákona č. 341/2005 Sb. musí být doručeny písemně v českém nebo v anglickém jazyce na adresu
 • Rada MÚ AV ČR, v. v. i., Žitná 25, 115 67 Praha 1
nejpozději do 28. února 2019 v obálce označené Výběrové řízení – ředitel MÚ AV ČR. Podrobné informace jsou v inzerátu níže.

The Board of the Institute of Mathematics of the CAS in Prague is announcing the selection procedure for the position of the director of the Institute in the period from 1st May 2019 to 30th April 2024.
Requirements:
 •     legal capacity,
 •     clean record according to Art. 17(4b,c) of the Act No. 341/2005 Coll., on public research institutions
 •     university education and scientific or scientific-pedagogical qualifications
 •     significant research results
 •     organizational skills and experience
 •     active English, additional language skills welcome
 •     moral integrity
Applications together with a brief CV, evidence of formal qualifications, survey of professional experience, list of selected research publications, concept of management and development of the Institute, extract from the criminal record not older than 3 months, and a declaration of the clean record according to Art. 17(4c) of the Act No. 341/2005 Coll., should be delivered  to the address
 • Board of the IM CAS, v. v. i., Žitná 25, 115 67 Praha 1, Czech Republic
before 28th February 2019, printed in Czech or in English, in a sealed envelope marked with "Selection procedure – director of the IM CAS". The detailed information is in the advertisement below.

  Inzerát
  Announcement

The Honorary Bernard Bolzano Medal

President of the Czech Academy of Sciences Prof. Eva Zažímalová will award Prof. Miloslav Feistauer and Prof. Antonín Novotný the Honorary Bernard Bolzano Medal for Merits in Mathematical Sciences. The ceremony will take place on 6th February 2019 at the Institute of Mathematics of CAS. Both laureates are the world leading specialists in mathematical theory and numerical methods for compressible and incompressible fluid flows.


  Seminar in honor of Miloslav Feistauer
  Workshop in honor of Antonín Novotný