It is necessary to activate JavaScript to navigate this site.

News

2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011   

Prague Summer School on Discrete Mathematics

The Institute of Mathematics of the CAS and the Computer Science Institute of Charles University are organising Prague Summer School on Discrete Mathematics which will take place in Prague, July 16-20, 2018. Piotr Micek, Aleksandar Nikolov, and Peter Pal Pach will deliver three lecture courses.

Dvě přednášky o těžbě uranu v Čechách

Matematický ústav AV ČR je účastníkem projektu Doktorská škola pro vzdělávání v oblasti matematických metod a nástrojů v HPC Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V rámci tohoto projektu bude 8. a 15. března 2018 v Matematickém ústavu AV ČR přednášet Ing. Jiří Mužák, Ph.D., ze státního podniku DIAMO na téma Historie a současnost těžby uranu v Čechách a Aplikace numerických modelů při odstraňování následků těžby uranu. Bližší podrobnosti jsou v letáku níže. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.


  Leták
  Historie a současnost těžby uranu v Čechách
  Aplikace numerických modelů při odstraňování následků těžby uranu

PhD positions within Einstein Visiting Fellow programme at TU Berlin

Two PhD scholarships are available in the framework of the Einstein Visiting Fellow programme at TU Berlin within the Collaborative Research Center ”Control of self-organizing nonlinear systems: Theoretical methods and concepts of application”. A successful candidate is supposed to work under the supervision of Eduard Feireisl on problems related to the mathematical theory of fluid mechanics. Basic knowledge of PDE’s and functional analysis, including the framework of Sobolev spaces and weak solutions is required.
The scholarship is granted for 3 years and amounts to about 1450 Euro per month (tax free, no insurances included) starting April 2018. The PhD student is supposed to settle at TU Berlin. For more information contact Eduard Feireisl (feireisl@math.cas.cz) or Etienne Emmrich (emmrich@math.tu-berlin.de). Please, send your application together with a CV via e-mail to diffeqs@math.tu-berlin.de not later than by March 4, 2018.

  Announcement