It is necessary to activate JavaScript to navigate this site.

Aktuality

2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011   

Josef Hlávka Honorary Medal for Professor Miroslav Fiedler

Every year, the prominent foundation "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" is awarding Honorary Medals to nestors and founding personalities of the Czech science and art for their lifelong work. Among those who have been awarded the Medal on 16 November 2013, the eve of the National Day of Struggle for Freedom and Democracy, was Professor Miroslav Fiedler, the distinguished member of Department of Mathematical Logic, Algebra and Theoretical Computer Science.

ERC Advanced Grant for Pavel Pudlák

Pavel Pudlák has been awarded ERC Advanced Grant "FEALORA – Feasibility, logic and randomness in computational complexity" for 2014–2018. Another great success: the second ERC Advanced Grant in the Institute of Mathematics and – as in the previous year – the only one awarded to the Czech researcher in 2013. Research of Pudlák's team is motivated by the major unsolved problem in computer science called "P versus NP". They are looking for connections between the computational complexity and the proof complexity which represent two different views of the general phenomenon of complexity.
A call for a post-doc position and for a Ph.D. student position within the FEALORA grant has been opened.

  Description of the project
  Academy of Sciences – Press release

ERC Advanced Grant for Eduard Feireisl

Eduard Feireisl's ERC Advanced Grant proposal "MATHEF – Mathematical Thermodynamics of Fluids" has been selected for funding in the period 2013–2018. A great success of the Czech mathematics  as this is the first ERC Advanced Grant for mathematics in the Czech Republic and the only one assigned to a Czech scientist this year! Eduard Feireisl was the chair of the Scientific Committee of the 6th European Congress of Mathematics in Kraków, 2012, and is also the chair of the Scientific Committee of Equadiff 13 in Praha, 2013. The call for a PhD. student  to work in the grant has been closed.  Eduard Feireisl's home page
  Academy of Sciences - Press release

Jean-Pierre Bourguignon new president of the European Research Council

Jean-Pierre Bourguignon, the 2nd President of the European Mathematical Society (1995–98), has been appointed the President of the European Research Council (ERC) since 1st January 2014. more

Since 2007, the ERC has funded European top researchers through grants given on the base of applications that are evaluated by expert panels. In Horizon 2020, the ERC appears as a crucial component in the EU long-term research strategy to support the most talented and creative scientists in blue-sky research.closeERC Consolidator Grant for Michal Koucký

Our long-time researcher Michal Koucký has been awarded ERC Consolidator Grant for the project "LBCAD – Lower bounds for combinatorial algorithms and dynamic problems" for 2014–2018. more

The project aims to show that known, somewhat efficient, algorithms for various problems cannot be substantially improved.close  The project

The Neuron Prize 2013 awarded to Professor Vojtěch Rödl

The Neuron Foundation for Support of Science and Research awarded the Neuron Prize 2013 for the Longlife Work to Prof. RNDr. Vojtěch Rödl, CSc., the renown Czech specialist in combinatorics and graph theory working at the Emory University in Atlanta.

The Neuron Grant 2013 awarded to Michal Koucký

Doc. Mgr. Michal Koucký, Ph.D., has been awarded the Neuron Research Grant 2013 from the Neuron Foundation for Support of Science and Research.

The 10th Eduard Čech Lecture: Wolfgang L. Wendland, University of Stuttgart

Title: On Riesz minimal energy problems on Ck1,1-manifolds

more

Friday, 13 December 2013 at 10 a.m., in the main lecture hall of the Institute of Mathematics

For abstract see the flyer below. The distinguished Eduard Čech Lectures held to commemorate one of the most eminent Czech mathematicians and founder of the Institute are directed to a general mathematical audience.close  Flyer

Michal Křížek awarded for his popularization activities

On the occasion of the World Development Information Day, 24 October, President of the Academy of Sciences of the Czech Republic Prof. Jiří Drahoš awarded the Prize for promotion and popularization of research, experimental development and innovations to prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc. for his long-standing systematic popularization of mathematics and related fields.
See the list of his publications.


  On Křížek's activities in popularization of mathematics

Otto Wichterle Award for young researchers awarded to Jakub Šístek

Ing. Jakub Šístek, PhD., received from the President of the Academy of Sciences Prof. Jiří Drahoš the Otto Wichterle Award for young researchers. The award connected with a financial premium of 90 000 crowns in the three subsequent years has been established in 2002 to encourage and support young promising researchers in institutes of the Academy of Sciences. Jakub Šístek is one of 23 young researches awarded the Award this year.

 Dny otevřených dveří v Matematickém ústavu AV ČR - Open Houses in the Institute of Mathematics AS CR

Tradičních Dnů otevřených dveří v Matematickém ústavu AV ČR, které jsou součástí Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR, nejrozsáhlejšího vědeckého festivalu v České republice pořádaného Akademií věd ČR ve spolupráci s dalšími institucemi, se ve dnech 5., 7. a 8. listopadu 2013 zúčastnilo více než 600 návštěvníků. V celkem 24 přednáškách a interaktivních seminářích se dozvěděli o zajímavostech ze světa matematiky a jejího uplatnění v nejrůznějších oborech lidské činnosti.

Traditional Open Houses in the Institute of Mathematics AS CR held on 5th, 7th and 8th November 2013 in frames of the Week of Science and Technology, the most extensive scientific festival in the Czech Republic, organized by the Academy of Sciences of the Czech Republic in cooperation with other institutions, were attended by more than 600 visitors. In total of 24 lectures and interactive workshops, they learned about news from the world of mathematics and about apllications of mathematics in various fields of human activity.

  Zpráva
  Program
  Přednášky, fotografie, videa

The Abel Prize Laureate 2013: Pierre Deligne

The Norwegian Academy of Science and Letters has decided to award the Abel Prize for 2013 to Pierre Deligne, Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey, USA, “for seminal contributions to algebraic geometry and for their transformative impact on number theory, representation theory, and related fields”.

Vyhlášení veřejného výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Matematického ústavu AV ČR, v. v. i.

Rada Matematického ústavu Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje v souladu s § 18 odst. 2 písm. h zákona č. 341/2005 Sb. veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.

Předpokládaný nástup do funkce: 1. května 2014
Uzávěrka přihlášek 31. ledna 2014
Podrobný text vyhlášení:

Matematika a český pravopis

Přednáška ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR doc. RNDr. Karla Olivy, Dr., kterou Česká matematická společnost ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK pořádá v rámci série přednášek "Matematika a ...", se koná v pondělí 9. 12. 2013 v 16 hod. v refektáři budovy MFF UK v Praze 1, Malostranské nám. 25.


  Pozvánka

Ph.D. student position

Pending final approval by the European Research Council up to 4 years Ph.D. student position is available within the framework of the ERC Advanced Grant Feasibility, logic and randomness in computational complexity under the direction of Professor Pavel Pudlák. See description of the project.

Starting date: 01/01/2014

Opening of Applications: 04/09/2013

Deadline for Applications: 15/11/2013

For the details seePostdoctoral position

Pending final approval by the European Research Council a one year post-doc position is available within the framework of the ERC Advanced Grant Feasibility, logic and randomness in computational complexity under the direction of Professor Pavel Pudlák. See description of the project.

Starting date: 01/01/2014

Opening of Applications: 04/09/2013

Deadline for Applications: 15/11/2013

For the details seeDny otevřených dveří v MÚ AV ČR a Týden vědy a techniky Akademie věd ČR

Tradiční Dny otevřených dveří v Matematickém ústavu AV ČR jsou součástí Týdne vědy a techniky Akademe věd ČR, nejrozsáhlejšího vědeckého festivalu v České republice pořádaného Akademií věd ČR ve spolupráci s dalšími institucemi ve dnech 1.–15. listopadu 2013. Široká veřejnost a především studenti středních škol mají možnost nahlédnout do pracoven, laboratoří a knihoven a poznat, jak se dělá věda. Badatelé z výzkumných pracovišť AV ČR připravují širokou nabídku exkurzí, přednášek, výstav a diskusních večerů, ve kterých představují své výzkumné projekty, předvádějí nejmodernější vědecké přístroje a experimenty a přibližují návštěvníkům nejnovější trendy v oblasti vědy. V Matematickém ústavu AV ČR se Dny otevřených dveří uskuteční na pražském pracovišti ve dnech 7. a 8. listopadu, v brněnské pobočce 5. listopadu 2013.

Traditional Open Houses in the Institute of Mathematics AS CR will be held as part of the Week of Science and Technology, the most extensive scientific festival in the Czech Republic, organized by the Academy of Sciences of the Czech Republic in cooperation with other institutions from 1st to 15th November 2013. The scientists from the research workplaces of the Academy of Sciences prepare a wide offer of lectures, presentations, panel discussions, seminars, excursions, exhibitions and discussion evenings, in which they present their research projects, the most modern scientific apparatuses and outline for the attendees the latest trends in the areas of science in the Czech Republic and the world. The Prague departments of the Institute of Mathematics will be open to public on 7th and 8th November, the Brno branch on 5th November.

  Nabídka přednášek v MÚ AV ČR – Lectures offered in the Institute of Mathematics
  Aktuální program v MÚ AV ČR – Countinously updated programme in the Institute of Mathematics

The 9th Eduard Čech Lecture: Vladimír Souček, Charles University, Prague

Title:  The rôle of symmetries in mathematics and physics
Wednesday, 28 November 2012 at 2 p.m., in the main lecture hall of the Institute of Mathematics
more

For abstract see the flyer below. The distinguished Eduard Čech Lectures held to commemorate the one of the most eminent Czech mathematicians and founder of the Institute are directed to a general mathematical audience.close  Flyer

Research Fellow position

A position is available for a Research Fellow to work at one of the topics developed in the Institute of Mathematics AS CR.

Opening of Applications: 21/08/2013

Deadline for Applications: 11/10/2013

For the details seeVisiting Scholar position

A Visiting Scholar position is available in the Institute of Mathematics AS CR in Prague in 2014, with the duration of the contract from six to twelve months.

Opening of Applications: 21/08/2013

Deadline for Applications: 11/10/2013

For the details seePostdoctoral position

A two year postdoctoral position within the Academic Human Resource Programme of the Academy of Sciences of the Czech Republic is available starting from January 1st, 2014.

Opening of Applications: 30/7/2013

Deadline for Applications: 16/09/2013  Announcement

EQUADIFF 13, Prague, August 26–30, 2013

Under the name "Equadiff", two series of important international conferences on differential equations have been organized every two years alternatively in Eastern and Western Europe during the last decades. The next Equadiff 13 takes place in Prague in the period August 26–30, 2013.

  Registration has been opened at http://equadiff.zcu.cz/?obsah=regis.
  For further information visit http://equadiff.zcu.cz/.
  The previous volumes of Equadiff are available in the Czech Digital Mathematics Library

Promoting mathematics

During August 2013, the Institute of Mathematics is using a shop window in the Academia Publishing House in Prague, Vodičkova Street, to promote mathematics. The exhibits documenting activities carried out in the Institute and selected achievements is accompanied with a series of short film ilustrating the beauty of mathematics.

Applications of Mathematics 2013

The conference AM2013  in honor of the 70th birthday of Karel Segeth will be held on 15-17 May 2013 in the Institute of Mathematics AS CR.

Organizers: Hana Bílková, Michal Křížek, Jakub Šístek, Tomáš Vejchodský

Summer School on Reaction-Diffusion Systems

The summer school for Master and PhD students and other persons intersted in mathematical models of reaction and reaction-diffusion systems and their aplications will be held in the Institute of Mathematics AS CR from 6th to 8th August 2013.

Organizer:
Doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D., vejchod@math.cas.cz
Matematický ústav AV ČR
Centre for Mathematical Biology, University of Oxford

  Announcement

Postdoctoral position

A one or two year postdoctoral position within the Academic Human Resource Program of the Academy of Sciences of the Czech Republic is available starting from July 1st, 2013.

Opening of Applications: 13/3/2013

Deadline for Applications: 15/4/2013  Announcement