It is necessary to activate JavaScript to navigate this site.

 CZ

  Intranet  | Webmail  |  

Program on Higher Structures in Geometry and Physics

The activity aims to bring together researchers from algebra, geometry and physics that are working on related and interlinked problems albeit so far in their own respective languages.
Date: January 1 – March 31, 2016
Place: Max Planck Institute for Mathematics, Bonn, Germany
Organizers: Michael Batanin (Macquarie University), Christian Blohmann (MPIM), Ralph Kaufmann (Purdue), Martin Markl (IM CAS, Prague)

7th European Congress of Mathematics, Berlin, July 18-22, 2016

The quadrennial top scientific event of the European Mathematical Society is organized by the German Mathematical Society (DMV), the International Association of Applied Mathematics and Mechanics (GAMM), the Research Center Matheon, the Einstein Center ECMath and the Berlin Mathematical School (BMS). For further information about the programme, registration, grants and many accompanying activities visit the congress web site.
  Poster

Dny otevřených dveří v Matematickém ústavu AV ČR | Open Houses in the Institute of Mathematics AS CR

Tradiční Dny otevřených dveří v Matematickém ústavu AV ČR jsou součástí Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR, nejrozsáhlejšího vědeckého festivalu v České republice pořádaného Akademií věd ČR ve spolupráci s dalšími institucemi ve dnech 1.–15. listopadu 2015. Široká veřejnost a především studenti středních škol mají možnost nahlédnout do pracoven, laboratoří a knihoven a poznat, jak se dělá věda. Badatelé z výzkumných pracovišť AV ČR připravují širokou nabídku exkurzí, přednášek, výstav a diskusních večerů, ve kterých představují své výzkumné projekty, předvádějí nejmodernější vědecké přístroje a experimenty a přibližují návštěvníkům nejnovější trendy v oblasti vědy. V Matematickém ústavu AV ČR se Dny otevřených dveří uskuteční na pražském pracovišti ve dnech 4.–6. listopadu 2015, v brněnské pobočce 11. listopadu 2015.

Traditional Open Houses in the Institute of Mathematics CAS will be held as part of the Week of Science and Technology, the most extensive scientific festival in the Czech Republic, organized by the Czech Academy of Sciences in cooperation with other institutions from 1st to 15th November 2015. The scientists from the research workplaces of the Academy of Sciences prepare a wide offer of lectures, presentations, panel discussions, seminars, excursions, exhibitions and discussion evenings, in which they present their research projects, the most modern scientific apparatuses and outline for the attendees the latest trends in the areas of science in the Czech Republic and the world. The Prague departments in the Institute of Mathematics will be open to public from 4th to 6th November 2015, the Brno branch on 11th November 2015.
  Nabídka přednášek v MÚ AV ČR | Lectures offered in the Institute of Mathematics

125 years of the Czech Academies of Sciences (and Arts)

On Friday, 23rd January, 125 years had passed since the foundation of the Czech Academy of Emperor Franz Josef I for Sciences, Literature and Art (ČAVU), the predecessor of today’s the Czech Academy of Sciences. This significant jubilee will be commemorated by the Czech Academy of Sciences with several ceremonial events, exhibitions and lectures throughout 2015 - see the attached schedule of events (in Czech).
  Schedule of events

Otto Wichterle Premium for young researchers awarded to Ondřej Kreml

President of the Academy of Sciences Prof. Jiří Drahoš awarded the Otto Wichterle Premium for young researchers to Dr. Ondřej Kreml, member of the Department of Evolution Differential Equations. The award has been established in 2002 to encourage and support young promising researchers in institutes of the Academy of Sciences. It is connected with a financial premium in the subsequent three years. Ondřej Kreml is one of 21 young researches in the Academy awarded the Premium this year.

(Photograph by S. Kyselová, Akademický bulletin)

The Neuron Award for Ivo Babuška

Professor Ivo Babuška, the worldwide renown specialist in computational mathematics received the prestigious Neuron Prize for Life Achievement awarded by the Neuron Foundation for Support of Science and Research. He is the founder of two important departments of mathematical research in the Institute of Mathematics: partial differential equations and numerical analysis. Since 1968 he has been working in the USA.
  See also

More news...