It is necessary to activate JavaScript to navigate this site.

Fluids under Control. Summer School 2020

!!! The continuing evolution of the Covid-19 pandemic has forced us to reconsider the organization of summer school and workshop Fluids under Control. Under the current conditions it would be quite difficult for most speakers and participants to come. Also the technical organization of the event would be highly complicated due to mandatory social distancing and elevated sanitary measures. Therefore, we have decided to move the event one year into the future. The new dates are set almost exactly 12 months later, to August 23-27, 2021!!!

Learnability can be undecidable

Obor “machine learning” se zabývá zhruba otázkou, co se lze o nějakém objektu dozvědět z omezeného množství dat; v extrémním případě, jestli k uchopení daného problému vůbec stačí konečné množství dat, a pokud ano, kolik. To je dnes zajímavé hlavně kvůli počítačům, ale dalo by se to vnímat i jako studium možností lidského mozku. Ukázali jsme, že poměrně přirozená úloha v tomto oboru je nerozhodnutelná ze základních matematických axiomů. To je zase jiná větev matematiky, matematická logika, která ukazuje, že pravdivost některych tvrzení nelze rozhodnout ze základních axiomů. Klasický příklad je hypotéza kontinua, kdy je nerozhodnutelné, jaká je mohutnost reálných čísel. Podobně my ukazujeme, že obecná otázka, co se lze naučit z konečného množství dat, je nerozhodnutelná. Článek byl publikován v časopise Nature Machine Intelligence.

  Paper

Naši pracovníci se podíleli na nalezení nového typu černé díry

Vědečtí pracovnící našeho ústavu V. Pravda a A. Pravdová ve spolupráci s kolegy R. Švarcem a J. Podolským z MFF UK nalezli statické, sféricky symetrické řešení polních rovnic kvadratické gravitace s nenulovou kosmologickou konstantou popisující černou díru. Tato teorie tedy kromě všeobecně známé Schwarzschildovy černé díry připouští navíc ještě další statickou, sféricky symetrickou černou díru. Ve své práci navázali na práce týmu z USA, Velké Británie a Číny, který s použitím numerických výpočtů existenci této nové černé díry v roce 2015 předpověděl (avšak  pouze v případě s nulovou kosmologickou konstantou).
Čeští autoři využili svého předchozího výsledku, ve kterém ukázali, že sféricky symetrické statické prostoročasy jsou vždy konformní ke Kundtovým prostoročasům. Dále také využili toho, že dodatečné členy kvadratické gravitace lze zkombinovat do Bachova tenzoru, který se při konformních transformacích velmi jednoduše transformuje. Tento nový konformní přístup jim umožnil provést podstatnou část potřebných výpočtů "na pozadí" daleko jednoduššího Kundtova prostoročasu a vedl ke dramatickému zjednodušení  výsledných polních rovnic kvadratické gravitace. To následně umožnilo zkoumat tyto rovnice analytickými metodami. Ukázalo se, že tato nová černá díra má kromě hmotnosti ještě jeden další parametr, který odpovídá hodnotě Bachova tenzoru na horizontu. V práci bylo také ukázáno, že tento nový parametr má mimo jiné vliv na pohyb testovacích částic obíhajících tuto černou díru.
Práce byla publikována ve špičkovém časopise Americké fyzikální společnosti Physical Review Letters.

  Exact black holes in quadratic gravity with any cosmological constant (Physical Review Letters)
  Exact black holes in quadratic gravity with any cosmological constant (arXiv)

Mezinárodní den matematiky

S odkazem na první tři číslice 3, 1, 4 čísla pí matematici již po řadu let neoficiálně slaví 14. březen jako tzv. Den pí. Z iniciativy Mezinárodní matematické unie Generální konference UNESCO dne 26. listopadu 2019 schválila prohlášení 14. března za Mezinárodní den matematiky. Při této příležitosti se bude po celém světě konat velké množství doprovodných akcí. Matematický ústav AV ČR ve spolupráci s Českou matematickou společností, Matematicko-fyzikální fakultou UK a Ústavem teorie informace a automatizace připravoval na pátek 13. března 2020 ve svém sídle v Praze 1, Žitná 25, workshop pro veřejnost.
S ohledem na rozhodnutí Vlády ČR v souvislosti s epidemiologickou situací šíření koronaviru se workshop v Matematickém ústavu ruší. Všem zájemcům se omlouváme.
  tisková zpráva IMU
  program workshopu v Praze

Ocenění Akademie věd ČR pro Martina Jarníka

Akademie věd oceňuje nejen vynikající vědce, ale každoročně také uděluje děkovné listy dalším zaměstnancům, bez kterých by se špičková věda na pracovištích dělat nemohla. Jedním z nich je vedoucí střediska výpočetní techniky Matematického ústavu AV ČR Ing. Martin Jarník, kterému předsedkyně AV ČR prof. Eva Zažímalová předala 26. 2. 2020 děkovný list jako ocenění jeho dlouholeté obětavé a nenahraditelné služby ve prosěch ústavu i celé Akademie věd.
  Děkovný list

8th European Congress of Mathematics

The European Congress of Mathematics (ECM) organized by the European Mathematical Society every four years is the second largest event of mathematics in the world. The 8th ECM will be held on 5–11 July 2020 in Portorož, Slovenia. Pavel Pudlák is member of the Scientific Committee. The programme will consist of plenary, invited and public lectures, and minisyposia. Call for minisymposia is open till 1st December 2019. Numerous satellite conferences are organized around in connection with the Congress. Early Bird Registration (360 € general, 180 € students, 280 € members of the EMS) until January 31, 2020.

Annual meeting of the EU-MATHS-IN and Workshop Mathematics in Industry

The aim of the workshop is to present and discuss examples of good practice in cooperation between industry and academia. Each presentation will consist of a pair of talks on a specific problem given by a mathematician and a representative of industry. Besides mathematical and industrial perspective the speakers are encouraged to describe the genesis and evolution of their project as well as gained experiences and benefits of mutual collaboration.
The series of workshop Mathematics in Industry has been organized in frames of the programme Hopes and Risks of the Digital Era of the Strategy AV21 to foster cooperation between industry and mathematicians working in academia. This workshop has been organized in cooperation with EU-MATHS.IN.CZ, the national part of the European network EU-MATHS-IN which aims to leverage the impact of mathematics on innovations in key technologies by enhanced communication and information exchange between and among the involved stakeholders on a European level. In parallel with the workshop, there will be the annual meeting of the Council of the EU-MATHS-IN as well as the annual meeting of the EU-MATHS.IN.CZ.
  Programme
  Participants photo
  Gallery

The sixteenth Eduard Čech Lecture: Prof. Stevo Todorčević (University of Toronto, Centre National de la Recherche Scientifique in Paris, and Matematički Institut SANU in Beograd)

From generic continuity to Galvin’s conjecture

Tuesday, 3 December 2019 at 10:30 a.m., in the main lecture hall of the Institute of Mathematics CAS

For abstract see the invitation below. The distinguished Eduard Čech Lectures held to commemorate one of the most eminent Czech mathematicians and founder of the Institute are directed to a general mathematical audience.
Professor Stevo Todorčević is the third Eduard Čech Distinguished Visitor. The sixteenth Eduard Čech Lecture will be part of his research programme in the Institute of Mathematics.
  Invitation to the Eduard Čech Lecture
  Slides

Dny otevřených dveří v Matematickém ústavu AV ČR | Open Houses in the Institute of Mathematics CAS

Tradiční Dny otevřených dveří v Matematickém ústavu AV ČR jsou součástí Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR, nejrozsáhlejšího vědeckého festivalu v ČR pořádaného Akademií věd ČR ve spolupráci s dalšími institucemi ve dnech 11.–17. listopadu 2019. Široká veřejnost a především studenti středních škol mají možnost nahlédnout do pracoven, laboratoří a knihoven a poznat, jak se dělá věda. Badatelé z výzkumných pracovišť AV ČR připravují širokou nabídku exkurzí, přednášek, výstav a diskusních večerů, ve kterých představí své výzkumné projekty, předvedou nejmodernější vědecké přístroje a experimenty a přiblíží návštěvníkům nejnovější trendy v oblasti vědy. V Matematickém ústavu AV ČR se Dny otevřených dveří uskuteční na pražském pracovišti ve dnech 11.–15. listopadu 2019.
Traditional Open Houses in the Institute of Mathematics CAS is held as part of the Week of Science and Technology, the most extensive scientific festival in the Czech Republic, organized by the Czech Academy of Sciences in cooperation with other institutions from 11th to 17th November 2019. The scientists from the research workplaces of the Academy of Sciences prepare a wide offer of lectures, presentations, panel discussions, seminars, excursions, exhibitions and discussion evenings, in which they present their research projects and the most modern scientific apparatuses, and outline the latest trends in the areas of science. The departments in the Institute of Mathematics in Prgaue will be open to public from 11th to 15th November 2019.
  Nabídka přednášek v MÚ AV ČR | Lectures offered in the Institute of Mathematics
  Aktuální program přednášek | Current program of lectures
  Zpráva o průběhu

Commemorative Medal of Masaryk University in Brno

On the occasion of Centennial of Masaryk University in Brno, the Commemorative Medal has been awarded on June 13, 2019 to the Institute of Mathematics as a recognition of the long-term collaboration with the Faculty of Science especially in the field of ordinary differential equations, algebraic topology and differential geometry, for membership in boards and commissions, important joint grant projects and doctoral programme.

  Award
  Complete list of awarded partners

Diderot Mathematical Forum: Mathematics and Architecture, 8 June 2019

The cycle of conferences Diderot Mathematical Forum was introduced by the European Mathematical Society in 1996. Each conference takes place simultaneously in three European cities exchanging information by videoconferences, addresses a specific topic, and has both a research and a public component. The venues of the Diderot Mathematical Forum 2019 are Helsinki, Porto and Prague.
The lectures in Prague will take place in the Main Lecture Hall of the Institute of Mathematics CAS on 8 June 2019 from 9 a.m. The speakers include Henri Achten (Czech Technical University), Robert Aish (University College London), Juhani Pallasmaa (Helsinki), Daniel Piker (Foster and Partners), José Pedro Sousa (University of Porto), Christopher Williams (Chalmers University of Technology).
All interested are welcome.
  Programme
  Poster
  Links to videorecordings of the lectures

The Academic Award – Praemium Academiae for Martin Markl

The President of the Czech Academy of Sciences Prof. Eva Zažímalová presented the most prestigious Academic Award – Praemium Academiae 2018 to three researchers of the Academy's institutes. One of them was Dr. Martin Markl, member of the Department of Algebra, Geometry and Mathematical Physics in the Institute of Mathematics. The Academic Award is a rigorously selective instrument for the financial and moral support of scientific excellence at the Czech Academy of Sciences. The most generous grant in the country providing a support for six years is intended to assist outstanding scientific figures who are the bearers of research at the top international level and create for them such conditions in which they can better develop their potential in the benefit of the Czech Academy of Sciences and all of Czech science. This is already the second Academic Award in the institute; the winner of the first one was E. Feireisl in 2007.
  A short video portrait of M. Markl

More news...